Philip Glede Fekete

Rådgiver

+47 483 04 481

pf@sustainability.no

LinkedIn

Philip er ekspert på ESG-analyse, CSRD-direktivet og EUs taksonomi. Han har opparbeidet seg bred erfaring med bærekraftsrapportering fra EU og fransk næringsliv.

Tidligere har Philip arbeidet i Brussel, både i privatnæringsliv som politisk rådgiver med fokus på energisektoren og som kommunikasjonsrådgiver ved FNs Europeiske informasjonskontor. ​Philip har også jobbet som bærekraftsanalytiker og konsulent i Paris, med hovedfokus på ESG-rapportering og benchmarking for investeringsfond. ​Han har god kjennskap til EUs lovpålagte forpliktelser og førstehåndserfaring med problemstillinger knyttet til globale aksjonærforventinger og interne strategiske hensyn med bærekraftsrapportering og fremstilling av ESG-data.

​Philip har en tverrfaglig mastergrad i internasjonal politisk økonomi og politisk filosofi fra det Amerikanske Universitetet i Paris og Sorbonne - og snakker fransk flytende.

Ekspertise

Dobbelt vesentlighetsanalyse

En dobbelt vesentlighetsanalyse har som formål å kartlegge virksomhetens arbeid med bærekraft fra to perspektiver: På den ene siden skal analysen identifisere hvordan virksomheten påvirker planeten og samfunnet. På den andre siden skal den avdekke hvordan ESG-temaer påvirker bedriftens verdiskaping (finansiell vesentlighet).

Analysen gjør virksomheten i stand til å prioritere bærekraftsarbeidet, og danner grunnlaget for en effektiv bærekraftstrategi. I tillegg følger dobbel vesentlighetsanalyse kravene i CSRD, EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering.

EU-taksonomi

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som angir kriterier for hvilke aktiviteter som kan anses som bærekraftige. Implementering av taksonomien følger en stegvis prosess med seks miljømål. For at aktivitetene skal anses å være bærekraftige, må de oppfylle tre kriterier. Vi er her for å hjelpe deg med både kvalifiseringskartlegging (eligibility) og klassifisering (alignment).

Gapanalyse

Hensikten med en gapanalyse er å evaluere avstanden mellom selskapets nåværende bærekraftsarbeid opp mot bærekraftsmålene man ønsker å nå. Vi vurderer nåsituasjonen for din virksomhet og sammenligner med tilsvarende bedrifter. Videre gjør vi en analyse av hvilke krav som møter din bedrift og gir en anbefaling for tiltak for å sikre et godt bærekraftsarbeid i din virksomhet. En gapanalyse i henhold til CSRD er et godt utgangspunkt for en god bærekraftsrapport.

Implementering av CSRD

Med EUs bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Standards (CSRD), og tilhørende standarder (ESRS) har bærekraftsrapportering fått like stor betydning som finansiell rapportering. Vi veileder bedrifter gjennom implementeringsprosessen, inkludert dobbel vesentlighetsanlayse i henhold til CSRD, gap-analyse, utvikling av implementeringsplaner og retningslinjer, samt formulering av tiltaksplaner, målinger og mål.

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver


+47 470 10 660 

ml@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Elise Hein Bæra

Rådgiver


+47 481 29 210 

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Sandra Grøndahl

Rådgiver


+47 993 63 191 

sg@sustainability.no

LinkedIn