Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner

ka@sustainability.no

LinkedIn

Kaia er Sustainabilitys ekspert på bærekraftsrapportering og compliance/etterlevelse.

Hun har mange års erfaring fra bærekraftsarbeid i kommersiell virksomhet og har ledet arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000. Her jobbet Kaia med bærekraftstrategi, rapportering, kommunikasjon og myndighetskontakt. Hun har også jobbet mange år med markedsføring, kommunikasjon og forretningsstrategi.

Kaia har spisskompetanse på GRI/CSRD/ESRS og har i tillegg jobbet med Åpenhetsloven, interessentdialog samt bærekraftig matproduksjon og matsystemer. Hun har ledet store selskaper gjennom omfattende prosesser og brenner for å gjøre bærekraft til en sentral del av virksomheters forretningsstrategi.

Kaia har en bachelor i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har hun et masterkurs i grønn vekst og konkurransekraft og en sertifisering i GRI- rapportering.

Ekspertise

Kommunikasjon og skriving av bærekraftsrapporter

Kommunikasjonsarbeid knyttet til ESG, herunder skriving av bærekraftsrapporter og posisjonering

Vi bistår bedrifter med å utarbeide bærekraftsrapporter. Vi tar oss av alt fra prosjektledelse, skrivearbeid og datainnhenting til struktur og design. Vi er også klare til å støtte integreringen av bærekraftsrapporten i årsberetningen, i tråd med de nye kravene.

Klimarisiko- og naturrisikoanalyser (TCFD/TNFD)

Vi hjelper deg med å vurdere klima- og naturrisikoer som kan påvirke din virksomhets utvikling på kort og lang sikt. Dette inkluderer indentifisering og håndtering av finansiell risiko knyttet til natur- og klimaendringer. Våre analyser sikrer beste praksis ihht TCFD (klimarisiko) og TNFD (naturrisiko).

Dobbelt vesentlighetsanalyse

En dobbelt vesentlighetsanalyse har som formål å kartlegge virksomhetens arbeid med bærekraft fra to perspektiver: På den ene siden skal analysen identifisere hvordan virksomheten påvirker planeten og samfunnet. På den andre siden skal den avdekke hvordan ESG-temaer påvirker bedriftens verdiskaping (finansiell vesentlighet).

Analysen gjør virksomheten i stand til å prioritere bærekraftsarbeidet, og danner grunnlaget for en effektiv bærekraftstrategi. I tillegg følger dobbel vesentlighetsanalyse kravene i CSRD, EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering.

Bærekraftsstrategi

Bærekraftstrategier bygger på analyse og innsikt og danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i din virksomhet. Vi utvikler bærekraftstrategier som bidrar til å skape muligheter i det grønne skiftet.

En god bærekraftstrategi er i tråd med virksomhetens overordnede strategi og bygger på virksomhetens vesentlige temaer. Strategien inneholder mål og ambisjoner, tiltak og metoder for implementering. Sustainability bistår med både utvikling og implementering av bærekraftstrategier.

Vi bistår også med:

  • Bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon ​

  • Sirkulære forretningsmodeller​

  • Klimastrategi

  • Omstillingsplaner og net zero strategies

Implementering av CSRD

Med EUs bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Standards (CSRD), og tilhørende standarder (ESRS) har bærekraftsrapportering fått like stor betydning som finansiell rapportering. Vi veileder bedrifter gjennom implementeringsprosessen, inkludert dobbel vesentlighetsanlayse i henhold til CSRD, gap-analyse, utvikling av implementeringsplaner og retningslinjer, samt formulering av tiltaksplaner, målinger og mål.

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver


+47 470 10 660 

ml@sustainability.no

LinkedIn

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Elise Hein Bæra

Rådgiver


+47 481 29 210 

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn

Sandra Grøndahl

Rådgiver


+47 993 63 191 

sg@sustainability.no

LinkedIn