Mette Fossum

Daglig leder og partner

+47 950 60 052

mf@sustainability.no

LinkedIn

Mette er en av Norges fremste rådgivere på strategisk og bærekraftig forretningsutvikling.

Hun har over 15 års ledererfaring innen journalistikk, kommunikasjon, offentlig forvaltning, næringsliv, myndighetskontakt og bærekraftsarbeid (ESG).

Før Mette og Ingrid Aasaaren startet Sustainability AS, har hun blant annet jobbet som Chief ESG Officer i REITAN Handel. Der utarbeidet hun bærekraftsstrategier og rapporteringsstruktur på tvers av REITANs fire selskaper I syv land. Mette har også verdifull erfaring fra stillingen som kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet i fem år, og som kommunikasjonsdirektør i Norges Bank.

I 2013 startet hun i REMA 1000 som direktør for kommunikasjon, samfunns-kontakt og samfunnsansvar. ​I tillegg til sterke kommunikasjonsevner er Mettes hovedekspertise lønnsom og bærekraftig forretningsdrift, vesentlighetsanalyse, endringsledelse og bærekraftsrapportering. ​Mette er utdannet journalist og cand.mag. I tillegg har hun lederutdanning fra Harvard Business School.

«Åpenhet i bærekraftsarbeidet hos våre kunder er viktig fordi det driver en reell positiv endring mot en mer bærekraftig fremtid, og en plattform for ansvarlig ledelse.»

Mette Fossum

Daglig leder og partner

Ekspertise

Bærekraftig forretningsutvikling

For at bedrifter skal være lønnsomme i fremtiden må de drives smartere, grønnere og bedre. Med fokus på din bransje og ditt selskap, hjelper vi deg med å finne løsninger på hvordan bærekraft kan bli en viktig driver for selskapets lønnsomhet.

Dette inkluderer alt fra bærekraftsledelse for innovative løsninger, til at vi støtter deg i en bærekraftig forretningsutvikling på områder fra logistikk og innkjøp til markedsføring og forbrukeratferd.

Bærekraftig investor relations

Vi bistår med kommunikasjon til investorer om bærekraftsinitiativer og ytelse. Dette inkluderer bærekrafttemaer inn i kvartalsrapporter, investorpresentasjoner, IPOs, dialog med ansvarlige investorer, og sikring av at investorer kan ta informerte beslutninger.

Bærekraftsstrategi

Bærekraftstrategier bygger på analyse og innsikt og danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i din virksomhet. Vi utvikler bærekraftstrategier som bidrar til å skape muligheter i det grønne skiftet.

En god bærekraftstrategi er i tråd med virksomhetens overordnede strategi og bygger på virksomhetens vesentlige temaer. Strategien inneholder mål og ambisjoner, tiltak og metoder for implementering. Sustainability bistår med både utvikling og implementering av bærekraftstrategier.

Vi bistår også med:

  • Bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon ​

  • Sirkulære forretningsmodeller​

  • Klimastrategi

  • Omstillingsplaner og net zero strategies

Debattledelse og events

Vi tilbyr foredrag og møteledelse for møter og debatter knyttet til bærekraftstematikk. I tillegg bistår vi med arrangementsplanlegging og -gjennomføring. Våre erfarne rådgivere har ledet noen av de største klima -og miljøkonferansene i landet. Vi tilbyr ekspertise innen prosjektledelse, innholds- og konseptutvikling, eventplanlegging og -gjennomføring.

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver


+47 470 10 660 

ml@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Elise Hein Bæra

Rådgiver


+47 481 29 210 

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn

Sandra Grøndahl

Rådgiver


+47 993 63 191 

sg@sustainability.no

LinkedIn