Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver

+47 470 10 660

ml@sustainability.no

LinkedIn

Mette er Sustainabilitys ekspert på bærekraftig finans. Hun arbeider på et bredt strategisk nivå med sine kunder.

Mette har mange års erfaring fra ledelse, finans og kommunikasjon. Hun har vært administrerende direktør i Forening for finansfag (Finansanalytikerforeningen), og har tidligere vært fagdirektør i Finans Norge, kommunikasjonssjef i Orkla Finans og kommunikasjonsrådgiver innenfor virksomhetskommunikasjon. ​

Mette har en mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics, og en internasjonal sertifisering som ESG-analytiker (CESGA). ​​

«Vi må ta inn over oss at vi alle må bidra med å dra lasset for å lykkes med det grønne skiftet – og her spiller næringsliv og finans en nøkkelrolle. Det krever innovasjon og finansiering, men også en rekke muligheter for fremtidsrettede virksomheter.»

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver

Ekspertise

Bærekraftsstrategi

Bærekraftstrategier bygger på analyse og innsikt og danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i din virksomhet. Vi utvikler bærekraftstrategier som bidrar til å skape muligheter i det grønne skiftet.

En god bærekraftstrategi er i tråd med virksomhetens overordnede strategi og bygger på virksomhetens vesentlige temaer. Strategien inneholder mål og ambisjoner, tiltak og metoder for implementering. Sustainability bistår med både utvikling og implementering av bærekraftstrategier.

Vi bistår også med:

  • Bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon ​

  • Sirkulære forretningsmodeller​

  • Klimastrategi

  • Omstillingsplaner og net zero strategies

Klimastrategi

En klimastrategi tar utgangspunkt i klimaregnskapet for å deretter etablere klimamål og definere tiltak. Et slikt regnskap følger GHG-protokollen og analysen tar utgangspunkt i prinsipper for vitenskapsbaserte klimamål (Science Based Targets initiative). Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi arbeider også med transisjonsplaner og net zero strategies for å sikre at din virksomhet lykkes med den globale omstillingen til lavustlippssamfunnet innen 2050. En slik omstillingsplan vil være et viktig strategisk verktøy til å forstå forretningsmessige implikasjoner av klimastrategien din og vil beskrive både risikoene og mulighetene som klimaendringene innebærer.

En transisjonsplan vil være et viktig styringsverktøy for investerings- og finansieringsbeslutninger. Samtidig vil det også være et krav i bærekraftsrapporteringen fremover (CSRD).

Transisjonsplaner - net zero strategies

Sustainability arbeider med transisjonsplaner og net zero strategies for å sikre at din virksomhet bidrar med å lykkes med den globale omstillingen til lavustlippssamfunnet innen 2050. En slik omstillingsplan vil være et viktig strategisk verktøy til å forstå forretningsmessige implikasjoner av klimastrategien din og vil beskrive både risikoene og mulighetene som klimaendringene innebærer.

En transisjonsplan vil også være et svært viktig styringsverktøy for investerings- og finansieringsbeslutninger og vil også være et krav i bærekraftsrapporteringen fremover (CSRD).

Klimarisiko- og naturrisikoanalyser (TCFD/TNFD)

Vi hjelper deg med å vurdere klima- og naturrisikoer som kan påvirke din virksomhets utvikling på kort og lang sikt. Dette inkluderer indentifisering og håndtering av finansiell risiko knyttet til natur- og klimaendringer. Våre analyser sikrer beste praksis ihht TCFD (klimarisiko) og TNFD (naturrisiko).

Kommunikasjon og skriving av bærekraftsrapporter

Kommunikasjonsarbeid knyttet til ESG, herunder skriving av bærekraftsrapporter og posisjonering

Vi bistår bedrifter med å utarbeide bærekraftsrapporter. Vi tar oss av alt fra prosjektledelse, skrivearbeid og datainnhenting til struktur og design. Vi er også klare til å støtte integreringen av bærekraftsrapporten i årsberetningen, i tråd med de nye kravene.

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Elise Hein Bæra

Rådgiver


+47 481 29 210 

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn

Sandra Grøndahl

Rådgiver


+47 993 63 191 

sg@sustainability.no

LinkedIn