Elise Hein Bæra

Rådgiver

+47 481 29 210

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Elise har spesialisert seg på bærekraftsrapportering, kommunikasjon og compliance.

Hun har høstet verdifull erfaring fra ulike stillinger og verv både gjennom politikken og privat næringsliv, og har god kjennskap til EUs lovpålagte forpliktelser. ​Elise har jobbet i et internasjonalt advokatfirma i San Fransisco med blant annet politiske analyser og menneskerettigheter. Hun har veiledet store norske virksomheter på bærekraft, politikk og strategi- og kommunikasjonsoppgaver.

​I Sustainability bistår Elise med prosjektledelse, analyser, bærekraftsrapportering, risiko og etterlevelse av lovkrav – blant annet Åpenhetsloven og Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Elise har også gjennomført Akademiet for Bærekraftsrapportering (CSRD/ESRS).​

Elise har en mastergrad i statsvitenskap, med en spesialisering innenfor internasjonale relasjoner og konflikthåndtering fra Universitetet i København samt en bachelor fra Universitetet i Tromsø. Elise har også studert ett år ved University of California, Berkeley.

Ekspertise

Klimarisiko- og naturrisikoanalyser (TCFD/TNFD)

Vi hjelper deg med å vurdere klima- og naturrisikoer som kan påvirke din virksomhets utvikling på kort og lang sikt. Dette inkluderer indentifisering og håndtering av finansiell risiko knyttet til natur- og klimaendringer. Våre analyser sikrer beste praksis ihht TCFD (klimarisiko) og TNFD (naturrisiko).

Dobbelt vesentlighetsanalyse

En dobbelt vesentlighetsanalyse har som formål å kartlegge virksomhetens arbeid med bærekraft fra to perspektiver: På den ene siden skal analysen identifisere hvordan virksomheten påvirker planeten og samfunnet. På den andre siden skal den avdekke hvordan ESG-temaer påvirker bedriftens verdiskaping (finansiell vesentlighet).

Analysen gjør virksomheten i stand til å prioritere bærekraftsarbeidet, og danner grunnlaget for en effektiv bærekraftstrategi. I tillegg følger dobbel vesentlighetsanalyse kravene i CSRD, EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering.

Åpenhetsloven - aktsomhetsvurderinger

I henhold til Åpenhetsloven må bedrifter gjennomføre aktsomhetsvurderinger, offentliggjøre en redegjørelse for disse vurderingene, og gi informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om det. Arbeidet skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med Sustainability Due Diligence Directive (SDDD) vil aktsomhetsvurderinger også inkludere miljøaspekter. Vi tilbyr råd og støtte gjennom hele prosessen, fra integrering og overvåking til kommunikasjon.

Politiske analyser

Med en stadig strøm av lovkrav og tiltak knyttet til klima- og bærekraft, både nasjonalt og internasjonalt, tilbyr vi analyser på hvordan disse kravene vil slå ut for din bransje og virksomhet.

Klimastrategi

En klimastrategi tar utgangspunkt i klimaregnskapet for å deretter etablere klimamål og definere tiltak. Et slikt regnskap følger GHG-protokollen og analysen tar utgangspunkt i prinsipper for vitenskapsbaserte klimamål (Science Based Targets initiative). Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi arbeider også med transisjonsplaner og net zero strategies for å sikre at din virksomhet lykkes med den globale omstillingen til lavustlippssamfunnet innen 2050. En slik omstillingsplan vil være et viktig strategisk verktøy til å forstå forretningsmessige implikasjoner av klimastrategien din og vil beskrive både risikoene og mulighetene som klimaendringene innebærer.

En transisjonsplan vil være et viktig styringsverktøy for investerings- og finansieringsbeslutninger. Samtidig vil det også være et krav i bærekraftsrapporteringen fremover (CSRD).

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver


+47 470 10 660 

ml@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn

Sandra Grøndahl

Rådgiver


+47 993 63 191 

sg@sustainability.no

LinkedIn