Sandra Grøndahl

Rådgiver

+47 993 63 191

sg@sustainability.no

LinkedIn

Sandra har spesialisert seg på EUs nye grønnvaskingsdirektiv. Hun bistår kunder med analyser, undersøkelser og bærekraftsrapportering.

Sandra har tidligere hospitert hos First House som en del av mastergraden i retorikk. Der høstet hun blant annet innsikt i intern- og ekstern krisekommunikasjon og gjennomførte selskapets topplederundersøkelse for 2023 som en del av et team.

Tidligere har Sandra studert fred- og konfliktstudier ved Pace University i New York, og har hatt et engasjement innen markedsføring i Mumbai, India. Med denne bakgrunnen tar hun dette videre i sitt engasjement for bærekraftsarbeid i organisasjoner og bedrifter.

I Sustainability bistår Sandra med prosjektledelse, innholdsproduksjon og bærekraftsrapportering.

Ekspertise

Kommunikasjon og skriving av bærekraftsrapporter

Kommunikasjonsarbeid knyttet til ESG, herunder skriving av bærekraftsrapporter og posisjonering

Vi bistår bedrifter med å utarbeide bærekraftsrapporter. Vi tar oss av alt fra prosjektledelse, skrivearbeid og datainnhenting til struktur og design. Vi er også klare til å støtte integreringen av bærekraftsrapporten i årsberetningen, i tråd med de nye kravene.

Åpenhetsloven - aktsomhetsvurderinger

I henhold til Åpenhetsloven må bedrifter gjennomføre aktsomhetsvurderinger, offentliggjøre en redegjørelse for disse vurderingene, og gi informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om det. Arbeidet skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med Sustainability Due Diligence Directive (SDDD) vil aktsomhetsvurderinger også inkludere miljøaspekter. Vi tilbyr råd og støtte gjennom hele prosessen, fra integrering og overvåking til kommunikasjon.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

ARP, ofte referert til som likestillingsloven, har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering. Sustainability støtter din bedrift i å etterleve de lovpålagte kravene ved å utvikle retningslinjer, gi opplæring til ansatte, og implementere tiltak som fremmer likestilling og motvirker diskriminering på arbeidsplassen.

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver


+47 470 10 660 

ml@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Elise Hein Bæra

Rådgiver


+47 481 29 210 

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn