Christopher Sjuve

Seniorrådgiver

+47 995 66 065

cs@sustainability.no

LinkedIn

Christopher er en av Norges fremste eksperter på bærekraftige matsystemer.

Han er utdannet historiker og har vært journalist i Dagbladet og VG. Han har også solid erfaring som programleder i NRK-TV og TV2. ​Christopher har skrevet flere bøker om mat og har ukentlige innslag på NRK Radio hvor han formidler mat- og mathistorie. Som journalist har han skrevet om en lang rekke emner, men har alltid viet stor oppmerksomhet til mat og bærekraft.

Gjennom sitt virke har han tilegnet seg bred oversikt over problemstillinger knyttet til matfeltet. ​Christopher har kompetanse på nasjonal og internasjonal matproduksjon på land og til havs, samt transport, energibruk, sosiale utfordringer og temaer som er knyttet til bærekraftige matsystemer. Han har jobbet mye med Åpenhetsloven, Aktivitets- og redegjørelsesplikten og er nå involvert i mange prosjekter. Christopher har nå hovedfokus på CSRD, klimarisiko, taksonomi og vesentlighetsanalyse.

Ekspertise

Klimarisiko- og naturrisikoanalyser (TCFD/TNFD)

Vi hjelper deg med å vurdere klima- og naturrisikoer som kan påvirke din virksomhets utvikling på kort og lang sikt. Dette inkluderer indentifisering og håndtering av finansiell risiko knyttet til natur- og klimaendringer. Våre analyser sikrer beste praksis ihht TCFD (klimarisiko) og TNFD (naturrisiko).

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

ARP, ofte referert til som likestillingsloven, har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering. Sustainability støtter din bedrift i å etterleve de lovpålagte kravene ved å utvikle retningslinjer, gi opplæring til ansatte, og implementere tiltak som fremmer likestilling og motvirker diskriminering på arbeidsplassen.

Debattledelse og events

Vi tilbyr foredrag og møteledelse for møter og debatter knyttet til bærekraftstematikk. I tillegg bistår vi med arrangementsplanlegging og -gjennomføring. Våre erfarne rådgivere har ledet noen av de største klima -og miljøkonferansene i landet. Vi tilbyr ekspertise innen prosjektledelse, innholds- og konseptutvikling, eventplanlegging og -gjennomføring.

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver


+47 470 10 660 

ml@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn

Elise Hein Bæra

Rådgiver


+47 481 29 210 

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn

Sandra Grøndahl

Rådgiver


+47 993 63 191 

sg@sustainability.no

LinkedIn