Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver

+47 980 08 930

an@sustainability.no

LinkedIn

Anette er en av Norges fremste rådgivere på EUs nye standarder for bærekraftsrapportering, ESRS.

Tidligere har Anette jobbet som bærekraftsdirektør i Yara og var en sentral drivkraft i selskapets omstilling. Hun bidro til at Yara kom inn på listen blant de 100 mest bærekraftige forvaltede selskapene i verden. Hun har også ledet avdelingen for bærekraftsrapportering og attestasjon i KPMG.

I Sustainability bistår Anette kunder på tvers av mange bransjer, der bærekraftsrapportering og etterlevelse er hennes kjerneområde. Hun jobber særlig med CSRD/ESRS, dobbel vesentlighet, KPI-setting og datafangst. I tillegg hjelper hun kunder innenfor bærekraftig forretningsutvikling og bærekraftig finans. Med mer enn 12 års erfaring som CFO, controller og bærekraftsdirektør, har hun et stort engasjement for integrert rapportering og styring.

Anette utarbeider bærekraftsrapporter grundig og holder foredrag om de overnevnte temaene. Med en dyp forståelse for bærekraftige praksiser, er Anette en verdifull støttespiller for virksomheter som vil fremme lønnsom og bærekraftig drift. Anette har en solid akademisk bakgrunn med master i regnskap og finans fra University of Essex.

Ekspertise

Implementering av CSRD

Med EUs bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Standards (CSRD), og tilhørende standarder (ESRS) har bærekraftsrapportering fått like stor betydning som finansiell rapportering. Vi veileder bedrifter gjennom implementeringsprosessen, inkludert dobbel vesentlighetsanlayse i henhold til CSRD, gap-analyse, utvikling av implementeringsplaner og retningslinjer, samt formulering av tiltaksplaner, målinger og mål.

Dobbelt vesentlighetsanalyse

En dobbelt vesentlighetsanalyse har som formål å kartlegge virksomhetens arbeid med bærekraft fra to perspektiver: På den ene siden skal analysen identifisere hvordan virksomheten påvirker planeten og samfunnet. På den andre siden skal den avdekke hvordan ESG-temaer påvirker bedriftens verdiskaping (finansiell vesentlighet).

Analysen gjør virksomheten i stand til å prioritere bærekraftsarbeidet, og danner grunnlaget for en effektiv bærekraftstrategi. I tillegg følger dobbel vesentlighetsanalyse kravene i CSRD, EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering.

Bærekraftsstrategi

Bærekraftstrategier bygger på analyse og innsikt og danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i din virksomhet. Vi utvikler bærekraftstrategier som bidrar til å skape muligheter i det grønne skiftet.

En god bærekraftstrategi er i tråd med virksomhetens overordnede strategi og bygger på virksomhetens vesentlige temaer. Strategien inneholder mål og ambisjoner, tiltak og metoder for implementering. Sustainability bistår med både utvikling og implementering av bærekraftstrategier.

Vi bistår også med:

  • Bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon ​

  • Sirkulære forretningsmodeller​

  • Klimastrategi

  • Omstillingsplaner og net zero strategies

Kommunikasjon og skriving av bærekraftsrapporter

Kommunikasjonsarbeid knyttet til ESG, herunder skriving av bærekraftsrapporter og posisjonering

Vi bistår bedrifter med å utarbeide bærekraftsrapporter. Vi tar oss av alt fra prosjektledelse, skrivearbeid og datainnhenting til struktur og design. Vi er også klare til å støtte integreringen av bærekraftsrapporten i årsberetningen, i tråd med de nye kravene.

Kurs

Sustainability tilbyr følgende kurs:

  • Kurs i bærekraft – introduksjon ​

  • Bærekraft for ledergrupper

  • Bærekraft i styrerommet ​

  • Bærekraftsledelse for bærekraftsledere

  • Praktisk rettet CSRD-kurs

  • Nasjonal og internasjonal politikk

Ta kontakt med oss – så finner vi et skreddersydd kursopplegg som passer for deg!

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Mette Lindbæk

Partner og seniorrådgiver


+47 470 10 660 

ml@sustainability.no

LinkedIn

Kaia Andresen

Seniorrådgiver og assosiert partner


 

ka@sustainability.no

LinkedIn

Christopher Sjuve

Seniorrådgiver


+47 995 66 065 

cs@sustainability.no

LinkedIn

Elise Hein Bæra

Rådgiver


+47 481 29 210 

ehb@sustainability.no

LinkedIn

Philip Glede Fekete

Rådgiver


+47 483 04 481 

pf@sustainability.no

LinkedIn

Sandra Grøndahl

Rådgiver


+47 993 63 191 

sg@sustainability.no

LinkedIn